Αρχική Σελίδα

Τα Προϊόντα

Θέσεις Εργασίας

Πιστοποιητικά

Διασκέδαση

Επικοινωνία

Σοκολατοποιία Brazil

Καράλης Σωκρ. Νικόλαος

Έδρα - Γραφεία - Εργοστάσιο

25ο χλμ Αθηνών - Κορίνθου

Μάνδρα Αττικής

Τηλ. 210 5542391

Fax. 210 5547785

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τ.Θ. 35 Ελευσίνα  τ.κ. 19 200

info@brazilchocolates.gr

 

 

 

 

 

 

 

Brazil Chocolates Online 2006